POMOC... i kropka

Jesteśmy przedsiębiorstwami nastawionymi na inne cele, niż wyłącznie zysk, który pozwala nam istnieć. Realizujemy cele społeczne i tym, co nas napędza są wspólne wartości, o których poniżej kilka słów.  

Wszystkie produkty producentów sieci Kropka są daniami niezwykłymi, bo zyski z nich przeznaczane są na cele statutowe każdego producenta (dla podmiotów ekonomii społecznej PES) lub działania proregionalne i ekologiczne dla innych producentów, także tych nie będących PES. Przedsiębiorstwa społeczne zatrudniają osoby zagrożone lub wykluczone, tj. np. osoby niepełnosprawne, długotrwale oddalone od rynku pracy np. z uwagi na uzależnienia (osoby po lub w trakcie terapii).

Skąd POMOC i … KROPKA – z sieci Franczyzy społecznej KROPKA

Wizja KROPKI - Franczyza:

„…Samodzielność na każdym etapie życia człowieka, dzięki odpowiedniej opiece i trosce bliskich  oraz profesjonalistów…”

A.Wizja Producentów Kropki tworzących półkę prospołeczną.

 • Budujemy świat bez głodu.
 • Wspieramy ludzi w potrzebie.
 • Dbamy o Ziemię unikając nadmiaru tworzenia śmieci, wspierając działania „zero waste” i promujemy postawy proekologiczne.

Zgodność z celami zrównoważonego rozwoju:

Misja KROPKI - Franczyza:

„Jesteśmy dla dzieci i seniorów oraz ich opiekunów, dla wszystkich ludzi w potrzebie. Opiekujemy się i ukierunkowujemy na rozwój dzieci i seniorów w taki sposób, aby czerpali oni najwyższą radość z osiągniętego celu i pokonywanej trudności. Dbamy o zdrowe posiłki, które odżywiają oraz dają przyjemność z jedzenia.  Współpracujmy z opiekunami dzieci i seniorów, aby chcieli i potrafili przenosić te postawy do codziennego rodzinnego życia.”

kropka

B.Misja producentów Kropki tworzących półkę prospołeczną:

 • Producenci KROPKI tworzą posiłki, które wspierają w rozwoju, pomagają zachować zdrowie, a dla chorych są pomocne w pokonaniu problemów.
 • Dbamy o jakość naszych produktów, kultywujemy tradycyjne zdrowe praktyki kulinarne.
 • Kupujemy lokalnie
 • Współpracujemy z gospodarstwami ekologicznymi.
 • Zatrudniamy osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, wspieramy równość płci.
Zdjęcie od Ola (22)

Wartości:

Podstawowe wartości KROPKI Franczyzy i producentów półki prospołecznej KROPKI:

 • bezpieczeństwo
 • uczciwość
 • odpowiedzialność

wartości dodatkowe:

 • zdrowie
 • rozwój
 • poczucie szczęścia
pomoc i kropka logo